Forside

Skoleforsker og Skolekonsulent, Ph.d.

 

 

 

info(@)lailalagermann.dk

+45 22114365

Jeg er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og ph.d. ligeledes i pædagogisk psykologi og bidrager med forskningsbaseret viden indenfor skoleforskning, samt uddannelses- og ungdomsforskning.

 

De primære områder for mine bidrag baseret på min forskning er særligt knyttet til:

  • In- og eksklusionsprocesser blandt børn og unge i skolen
  • Marginalisering og overskridende læring blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund
  • Betydningen af positive lærer-elev-relationer
  • Stress og uddannelsesresiliens blandt unge i gymnasiet.

 

Formidlingen af min forskning, sker i den uddannelsespolitiske debat, i bøger og artikler og besøg rundt i landet med foredrag, workshops og rådgivning/supervision.

 

Som skole- og uddannelseskonsulent giver jeg redskaber til lærere, pædagoger og skoleledere i grundskole og ungdomsuddannelse, hvilket altid sker i samarbejde med jer og jeres konkrete behov. Målet er at muliggøre glædesfyldte læringsfællesskaber i skole/uddannelse til gavn for alle implicerede – lærere og elever.

 

I efteråret 2017 fuldførte jeg grunduddannelsen som Åben & Rolig instruktør, hos Center for Psykisk Sundhedsfremme – en uddannelse som er godkendt under Dansk Psykologforenings Specialiseringsgrad i Psykoterapi. Det betyder, at jeg nu også tilbyder meditationsbaserede kurser i stresshåndtering og stressreduktion til både unge og voksne. Kontakt mig for nærmere info.

Hvad tilbyder jeg?

 

Kurser, workshops og foredrag

 

Sparring og supervision

 

Projektevaluering

 

Hvad gør jeg?

 

Jeg trækker på forskning og forankrer den i praksis.

 

Jeg formidler både mundtligt og skriftligt og præsenterer altid den nyeste viden på området.

 

 

NYERE PUBLIKATIONER

 

 

Phd Afhandling

Januar, 2015

 

Unge i – eller ude af? – skolen

Marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser blandt udskolingselever med etnisk minoritetsbaggrund

Evaluering og anbefalinger

DPU, 2017

 

Collaborative and proactive solutions på Vejgaard Østre Skole

Stress i Gymnasiet

DPU, 2017

 

Sammenfatning af resultater og anbefalinger

Kronik i politiken

Juli 15, 2015

 

Unge i – eller ude af? – skolen

Marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser blandt udskolingselever med etnisk minoritetsbaggrund

Sticky Categorizations

February 15, 2016

 

Sticky categorizations: processes of marginalization and (im)possible mo(ve)ments of transcending marginalization.

Publikationer

2009 - 2016

 

Publikationer under Aarhus Universitet

LAILA LAGERMANN

 

Kurser, workshops og foredrag

Sparring og Supervision

Projektevaluering

Copyright @ All Rights Reserved